Fakta

Giftiga svampar

Gifta svampar i Sverige som du inte ska röra

Huggormsbett

Så gör du om du blir biten av en huggorm

Giftinformation för barn

Det finns giftiga ämnen i din vardag som kan göra ditt barn väldigt sjuk. Dessa gifter kan vara allt från kemikalier, insekter, ormbett till giftiga svampar. Har ditt barn ätit något där det finns en risk för förgiftning ska du kontakta vården eller giftinformationen.

Giftinformation för vuxna

När vuxna blir förgiftade beror det ofta på en medveten handling av överdosering. Men det finns även situationer när vuxna av misstag blivit förgiftade av svampar, huggormsbett, inandning av gas eller kemikalier som kommit på huden.