Giftiga svampar

I Sverige finns det en del giftiga svampar som kan ge påverkan på nervsystemet, inre organ och ibland även leda till döden. Det är därför väldigt viktigt att veta vilka svampar som är ätliga och vilka som är giftiga. Ha gärna med dig en svampbok när du plockar svamp.


Giftiga svampar

Giftiga svampar – olika påverkan

Alla giftiga svampar påverkar kroppen på olika sätt. En del svampar ger mildare symptom såsom magont och kräkningar, medan andra ger rent livshotande njur- och leverskador.

Påverkar magen och tarmkanalen

Giftiga svampar som påverkar magen och tarmkanalen:

 • Bolmörtsskivling
 • Giftchampinjon
 • Griftkremla
 • Kastanjemusseron

Vanliga symptom som uppstår när du ätit någon av dessa giftiga svampar är illamående, ont i magen, kräkningar och diarré. Symptomen kommer oftast två till fyra timmar efter att du ätit svampen och avtar inom 24 timmar.

Påverkar nervsystemet

Följande giftiga svampar ger allvarlig påverkan på nervsystemet:

 • Brun flugsvamp
 • Panterflugsvamp (panterfläckig flugsvamp)
 • Röd flugsvamp

Vissa:

 • Brokskivlingar
 • Slätskivlingar
 • Trådskivlingar
 • Trattskivlingar

Dessa giftiga svampar ger inga livshotande skador men kan ge hallucinationer, känsla av förvirring och att du tappar greppet om verkligheten. I vissa fall kan du behöva uppsöka läkare.

Skadar inre organ

Skadar lever och tarmslemhinna
 • Lömsk flugsvamp
 • Vit flugsvamp
 • Gifthätting

Dessa svampar skadar lever och tarmslemhinna inom 8-24 timmar. Symptom är vattentunna diarréer och kräkningar. Har du ätit någon av dessa svampar måste du söka läkare omedelbart.

Skadar njurar – kan leda till njurtransplantation och dialys
 • Toppig giftspindling
 • Orangebrun giftspindling

Skadar njurarna inom 3-7 dygn. Ger sjukdomskänsla, huvudvärk, trötthet, feberfrossa, ryggsmärtor och gör att du blir mycket törstig. Ta dig till ett sjukhus snarast. Kan i värsta fall leda till njurtransplantation och dialysbehandling.

Skadar lever och njurar
 • Stenmurkla

Skadar lever och njurar inom 5-8 timmar. Ger illamående, magont, kräkningar, diarré, yrsel, matt, dubbelseende. Du kan behöva behandling på sjukhus.