Giftinformation för vuxna

När vuxna blir förgiftade beror det ofta på en medveten handling av överdosering. Men det finns även situationer när vuxna av misstag blivit förgiftade av svampar, huggormsbett, inandning av gas eller kemikalier som kommit på huden.

 


Medveten överdosering

Vuxna som blir förgiftande beror oftast på en medveten och planerad överdosering av läkemedel eller andra giftiga ämnen. Detta kan vara allt från ett rop på hjälp, en impulshandling, till ett riktigt menat självmordsförsök.

Giftinformationen

Ta kol – kräks inte

Om du har blivit förgiftad måste du först kontakta giftinformationen eller sjukvården. Framkalla inte kräkningar utan ta medicinskt kol om du fått i dig läkemedel, svampar eller växter som är farligt för dig.

Medicinskt kol binder nämligen giftiga ämnen och hejdar på så sätt upptaget upptaget i kroppen.

Första hjälpen om hjärtat stannar

Ring 112. En överdosering av läkemedel kan leda till förgiftning och/eller att hjärtat stannar. Om personen inte har puls är det viktigt att påbörja hjärt- och lungräddning.

Om personen andas men är medvetslös ska du lägga personen i stabilt sidoläge – översta benet böjt och framför det undre, översta handen under huvudet som stöd.

Reaktion efter bär

Få bär är riktigt giftiga och väldigt sällan måste läkare uppsökas. Symptom som kräkningar och magont kan uppstå. Är allmäntillståndet påverkat ska du alltid kontakta sjukvårdsupplysningen eller giftinformationen.

Reaktion efter insektsbett

Är du allergiskt och överkänslig mot insektsbett såsom getingar eller bin kan du få förgiftningssymptom och hamna i ett chocktillstånd.

Läs mer om chock och insektsbett.